Ако Ви е омръзнало да Ви лъжат!0885 444 555

Пелети

В последните години се забелязва непрекъснат ръст в производството и употребата на биогорива. Редица са факторите, определящи този процес. Сред основните е фактът, че като алтернатива на традиционно използваните горива, биогоривата, освен че са екологично чисти, употребата им води и до реални икономически ползи.

Сред бързо навлизащите и придобиващи все по-голяма популярност биогорива са биопелетите. За относително кратък период от време те завзеха сериозен пазарен дял и спечелиха значително доверие сред потребителите. Принос за това имат и немалкото им предимства като високата им калоричност, движеща се обикновено в диапазона 4300 - 4500 kcal/kg (5 kW/h на 1 kg), и сравнително ниското съдържание на пепел.

Пелетите са подходящо гориво както за битовия, така и за промишления сектор.

Предимство на пелетите е и възможността за автоматизираното им подаване към съоръженията за изгаряне, където процесът на горене на дървесните гранули протича много ефективно и пълно.

Безплатна доставка

За да бъдем максимално полезни и в удобство на нашите клиенти осигуряваме БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА( в зависимост от поръчаното количество) на закупените пелети от нашите борси.

Поръчайте на телефон 0883 333 278 и направете своята заявка за транспорт.

Реално количество

При нас получавате винаги толкова, колкото заплащате.

Количеството е реално, а качеството на предлаганите пелети високо.

Поръчайте на телефон 0883 333 278 и се убедете в нашият професионализъм и коректност.

Design by Златев софт